Predrag Peđa Milićević - Barbarien
Rođen 1963. u Jagodini. Slika od 1992. Živi u Jagodini. Izlagao na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Njegove slike nastaju kao izliv nesputanih unutrašnjih doživljaja koji se odražavaju na pokret četke ili špahle i upotrebu sirove boje,
tako da dejstvuju bučno i agresivno.